Informácie : 0907 940 556,alebo v našom centre na Nám. M. Pavla č.29, Levoča, e-mail info@vlmedical.sk

Pondelok - od 15:00 hod. do 16:45 hod.
Streda - od 15:00 hod. do 16:45 hod.
Piatok - od 15:00 hod. do 16:45 hod.

Cenník služieb ponúkaných pacientom na ich vlastnú žiadosť:

Masáž klasická 5.00 €
Termoterapia-sopečný prach 3.00 €
Sopečný prach a masáž klasická 7.00 €

Webdesign: www.FERix.sk